🙏🙏🏏 VIVO IPL MATCH LIVE SCORE 🏏🙏
🟥 ✍️

🙏 🙏🙏


 🌾किसान कृषी केंद्र🌾

⭕प्रोप्रा. शुभम प्रकाश बेजंकीवार
📍भारत चौक, राजुरा जि. चंद्रपूर
📞मो. नं. 7875822001, 9822565394
🙏🙏

जिल्हास्तरीय आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर ग्राम पंचायत पुरस्कार जाहीर.... #Awardsजिल्हास्तरीय आर.आर.(आबा)पाटील सुंदर ग्राम पंचायत योजने अंतर्गत जिल्ह्यातून गोंडपीपरी तालुक्यातील सोनापूर देशपांडे ग्राम पंचायतीला प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला आहे. #Awards