गोंडवाना विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑनलाइन (Online MCQ) पद्धतीने होणार

हिवाळी २०२१ परीक्षा १९ जानेवारी पासून सुरू


गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील सर्व प्राचार्यांना व संबंधित विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, विद्यापीठाच्या शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ मधील हिवाळी २०२१ च्या लेखी परीक्षा दि. १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी पासून संबंधित अभ्यासक्रमाच्या वेळापत्रकानुसार Online MCQ ( बहुपर्यायी प्रश्न) पध्दतीनुसार घेण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक लवकरच विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत