Top News

गणेशा...... #Ganesha


कवयित्री हर्षा भुरे यांचा अप्रतिम लाडू काव्यप्रकार
हे गणेशा
बुद्धीदाता विघ्नहर्ता
भक्त तुझा येतो तुझ्या दारी
ठेवतो श्रद्धा तूच असे विघ्नेशा
माथा पडतो तुझ्या मंदिरी
सुखकर्ता दुख:हर्ता
तूच तू रे

भाव भक्ती
वाहतो तुझ्याच पायी
मायबाप माझा तू असशी
तूच देसी या संसारातून मुक्ती
मुर्ती बसलीय ठायी ठायी
मनात माझ्या तू राहशी
       गणराया

          तूच स्वामी
     या तिन्ही जगताचा
  कृपादृष्टी। तुझी सदा राही
साथ असताना मज नाही कमी
  तू तारणहार सकलांचा
     भक्त तुझा वाट पाही
           दर्शन दे

हर्षा भुरे, भंडारा

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने