शेतकऱ्यांनो! १ रुपयांत पीक विमा काढत असाल तर हि बातमी वाचा #chandrapur


पीक विमा काढण्यासाठी अतिरिक्त पैसे देऊ नका; कृषी आयुक्तांचे जनतेला आवाहन
चंद्रपूर:- सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ १ रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” ही योजना सन २०२३ - २४ पासुन राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


सदर योजना अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामाकरीता शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपये भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तर, सन २०२३-२४ पासून “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने शेतकरी हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांना केवळ १/- रुपया भरून PMFBY पोर्टल वर स्वत: शेतकरी यांना, तसेच बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) यांचे मार्फत योजने सहभागाची नोंदणी करता येईल.

पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रु. ४०/- देण्यात येते. परंतु राज्यातील काही सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाकडून शेतकऱ्यांकडून (५०, १०० रुपये) अतिरीक्त पैसे घेण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.

त्या अनुषंगाने सर्व शेतकऱ्यांस आवाहन करण्यात येते की, सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाकडून केवळ रु.१/- रुपया भरुन पीक योजनेत सहभागाची नोंदणी करावी व CSC ने अतिरीक्त रक्कमेची मागणी केल्यास आपल्या संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसिलदार/तालुका कृष अधिकारी, जिल्हाधिकारी / जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत