Top News

शहरात घरफोडी व मोटारसायकल चोरी करणारी टोळी गजाआळ.

स्थानिक गुन्हे शाखेची कार्यवाही; एकुण २ लाख ३५ हजारांवर माल हस्तगत.

Bhairav Diwase.      Feb 20, 2021


चंद्रपूर:- मागील काही दिवसा पासुन चंद्रपुर शहरात घरफोडी व मोटार सायकल चोरीचे प्रमाण वाढले होते त्याबाबत मा.पोलीस अधिक्षक अरविंद साळवे,मा. अप्पर पोलीस अधिक्षक प्रशांत खैरे यांनी चंद्रपुर जिल्हयात जास्तीत जास्त गुन्हे उघळकिस आणण्याबाबत वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर यानां आदेशीत केले होते.


      त्यानुसार पो.नि.सा. यांचे मार्गदर्शनात पोउपनि संदिप कापडे याचे एक पथक गठीत करुन त्याच्यावर सदर गुन्हे उघडकिस आणण्याची जबाबदारी सोपवली सदर पथकाने आपले तापस कौशल्य वापरुन चोरी करणाऱ्या टोळीचे ४ आरोपीना ताब्यात घेतले आरोपीचे नाव रोहित राजु शेट्टी वय २७ वर्ष रा. पी.डब्ल्यू.डी. क्वॉटर नं.३ बंगाली कॅम्प चंद्रपुर, प्रवीण रमेश सेट हांडी वय १९ वर्ष रा.इंदिरानगर,चंद्रपुर, मोहम्मद इमरान शबीर शेख वय ३८ वर्ष रा.एकता चौक तुकुम,चंद्रपुर, अमन सलीम खान वय १९ वर्ष रा.हिंन्द चौक तुकुम,चंद्रपुर, यांना अटक केलेली असून त्याना विश्वासात घेवुन कसोशिने विचारपुस केली असता त्यांनी पोलिस स्टेशन रामनगर हद्दीत ४ घरफोडया व ३ मोटार सायकल चोरी केल्याचे कबुल केले सदर टोळीने पोस्टे रामनगर येथिल घरफोळया व मोटार सायकल चोऱ्या केल्या आहे. वेगवेगळया कंपनीचे बॅटरी इतर मुद्देमाल एकुण ३१, हजार रुपये, व अपराध क्रमांक ६९/२०२१ चा माल ९ हजार रुपये, रेडमी कंपनीचा मोबाईल किंमत ८ हजार रुपये व पाचशे रुपये नगदी, सोन्याची पोत ५ गाम वजनाची किंमत २० हजार रुपये व   सुजीकी कंपनीची काळया रंगाची मोसा.क्रमांक MH-३४ AC – ७७४५ किंमत २५ हजार रुपये जुपीटर कंपनीची मोसा. क्रमांक MH-३४ BL- ५५४८किंमत ५० हजार रु, होण्डा कंपनी अॅक्टीव्हा कंपनीची मोसा.क्रमांक MH-३४ z-८४७७ किंमत ५० हजार रु याप्रमाणे गुन्हे केल्याची कबुली दिली आहे.त्यावरूण त्याचे कडुन वरील प्रमाणे माल हस्तगत एकुण २,३५,३२० रूपये किमतीचा माल हस्तगत करण्यात आला असुन आरोपीचा पिसीआर घेण्यात आला आहे. त्याचे कडुन इतर गुन्हे सुद्धा उघळकिस येण्याची शक्यता आहे, सदरची यशस्वी कामगीरी मा. अरविंद साळवे पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर अप्पर पोलीस अधिक्षक प्रशांत खैरे यांचे मार्गदर्शनात पो.नि. बाळासाहेब खाडे स्थानिक गुन्हे शाखा यांचे सह स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाचे पोउपनि संदिप कापडे , सफौ राजेद्र खनके , पोहवा महेन्द्र भुजाडे, नापोशी जमिर पठाण, अलुप डांगे पोशी संदिप मुळे ,जावेद सिदीक्की यांनी केली.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने