गोंडवाना विद्यापीठाची आजची परीक्षा 2 तासांनी पुढे ढकलली. #Exam

Bhairav Diwase
0

सकाळी 10 वाजता पासुन सुरु होणार होती परीक्षा.
Dear Candidate, Service Alert: The exam is postponed by 2 hours IP: Apeared candidates also required to re-attempt exam after 2 hours. is info: Please retake/Appear the exam after two hours for first 10 AM and 11.45 candidates. #MKCL


प्रिय उमेदवार, सेवा इशारा: परीक्षा 2 तासांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे IP: अपेक्षित उमेदवारांना 2 तासांनंतर पुन्हा परीक्षा देण्याची देखील आवश्यकता आहे. माहिती आहे: कृपया सकाळी 10 वाजता आणि 11.45 उमेदवारांसाठी दोन तासांनी परीक्षा पुन्हा घ्या/उपस्थित रहा. -एमकेसीएल. #Exam

टिप्पणी पोस्ट करा

0टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)