टपोऱ्या डोळ्यात तूझ्या......टपोऱ्या डोळ्यात तूझ्या
वसला गं माझं गाव
काय सांगू लोकांना
आपल्या प्रेमाचं नाव

टपोऱ्या डोळ्यात तूझ्या
जीव माझा घुटमळतो
कळतच नाही त्यात मी
एकटक असा काय पाहतो

टपोऱ्या डोळ्यात तूझ्या
आज इशारे समजले
त्या इशाऱ्यांना बघताच
प्रेम मनात उमजले

टपोऱ्या डोळ्यात तूझ्या
आयुष्य माझे सुखावले
सात जन्माचे नाते कसे
आपले ईश्वराने जोडले

सखे, टपोरे डोळे तुझे
मला खूप काही सांगतात
मनातील भावना माझ्या
अलगतच उलगडतात

टपोऱ्या डोळ्याला तूझ्या
दुष्ट लागू नको कधी
सहवास हवाय मला तुझा
हो ना गं माझी आधी

टपोरे डोळे बघून तुझे
मी हि कविता रचलो
कविताच्या शब्दामध्ये
मी तुलाच तर शोधलो

रचना -अजय राऊत, कवठी
मो. नं.8999661685

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत