IPL सट्ट्यावर LCB ची धाड #chandrapur #LCB #lcbchandrapur


चंद्रपूर:- सद्या सुरू असलेल्या IPL क्रिकेट वर मोठ्या प्रमाणात सट्टा लावण्यात येत असल्याने त्यावर कारवाही करण्याचे अनुसंघाने स्थानिक गुन्हे शाखेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेगवेगळे पथक तयार करून कार्यवाही करण्याच्या त्यांना योग्य त्या सुचना दिल्या.पो. स्टे पडोली हद्दीतील यशवंतनगर येथे MH-34 पानठेला येथे जुगल हिरालाल लोया हा इंडियन प्रिमीयर लीग (IPL-2023) सनराईज हैद्राबाद (SRH) विरूध्द लखनौ सुपर जायटंस (LSG) क्रिकेट या IPL क्रिकेटच्या मॅचवर पैशाची बाजी लावुन हारजीतचा जुगार खेळत आहे. अशी खबर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकास मिळाल्यावरून वरीष्ठांचे आदेशान्वये सदर ठिकाणी छापा टाकला असता सदर इसम मोबाईलवर संभाषण व मेसेज करून व कागदावर आकडे लिहून IPL क्रिकेट सट्टा चालवीतांना मिळुन आले. त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांचे कडुन मोबाईल, नगदी रक्कम, जुगाराचे ईतर साहीत्य असा एकुण १२,०१० /- रू. चा माल जप्त करण्यात आला असुन सट्टेबाज नामे १) जुगल हिरालाल लोया वय ४८ वर्ष रा. यशवंत नगर हनुमान मंदिरजवळ पडोली जि चंद्रपुर २) पाहिजे आरोपी नामे पारस उडाक रा. चंद्रपुर यांचे विरूध पो.स्टे पडोली येथे अप.क्र.७०/२०२३ कलम १२ (अ) म. जु. का, सहकलम १०९ भादवी अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. पुढील तपास पो स्टे पडोली करित आहे.

तसेच पो.स्टे रामनगर हद्दीतील रयतवारी कॉलरी चंद्रपुर येथील सि. आर. सि ग्राउंडच्या गेटसमोर सिध्दार्थ राजकुमार कुरमी हा इंडियन प्रिमीयर लीग (IPL-2023) सनराईज हैद्राबाद विरूध्द लखनौ सुपर जायटस क्रिकेट या IPL क्रिकेटच्या मॅचवर पैशाची बाजी लावुन हारजीतचा जुगार खेळत आहे. अशी खबर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकास मिळाल्यावरून वरीष्ठांचे आदेशान्वये सदर ठिकाणी छापा टाकला असता सदर इसम मोबाईलवर संभाषण व मेसेज करून व कागदावर आकडे लिहून IPL क्रिकेट सट्टा चालवीतांना मिळून आले. त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांचे कडुन मोबाईल, नगदी रक्कम, जुगाराचे ईतर साहीत्य असा एकुण १७,८१० /- रू. चा माल जप्त करण्यात आला असुन सट्टेबाज नामे सिध्दार्थ राजकुमार कुरमी वय २५ वर्ष रा. रयतवारी कॉलरी बि.एम.टि. चौक चंद्रपुर यांचे विरूदध पो स्टे रामनगर येथे अप. क्र. ३४९/२०२३ कलम १२ (अ) म.जु का अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. पुढील तपास पो. स्टे. रामनगर करित आहे.

तसेच पो. स्टे भद्रावती हद्दीतील एकता नगर चारगाव येथील मंगेश दुरुडकर हा इंडियन प्रिमीयर लीग ( IPL-2023) सनराईज हैद्राबाद विरूध्द लखनौ सुपर जायटस क्रिकेट या IPL क्रिकेटच्या मॅचवर पैशाची बाजी लावुन हारजीतचा जुगार खेळत आहे. अशी खबर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकास मिळाल्यावरून वरीष्ठांचे आदेशान्वये सदर ठिकाणी छापा टाकला असता सदर इसम मोबाईलवर संभाषण व मेसेज करून, लॅपटॉप व नोंदवही वर आकडे लिहून IPL क्रिकेट सट्टा चालवीतांना मिळुन आले. त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांचे कडुन ४ मोबाईल, लॅपटॉप नगदी रक्कम, जुगाराचे ईतर साहीत्य असा एकुण ६३,५५०/- रू. चा माल जप्त करण्यात आला असून सट्टेबाज नामे मंगेश अरुन दुरुडकर, वय ३२ वर्ष रा. एकता नगर वेकोली वसाहत भद्रावती जि.चंद्रपुर यांचे विरूद्ध पो. स्टे भद्रावती येथे अप. क. १५८ / २०२३ कलम ४, ५ म. जु. का अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. पुढील तपास पो स्टे भद्रावती करित आहे.

सदर कार्यवाही पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर, अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक महेश कोंडावार स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपूर, सपोनी मंगेश भोयर, पो.उप.नि. अतुल कावळे, पो.हवा. संजय आतकुलवार, स्वामीदास चालेकर, धनराज करकाडे, नापोकॉ संतोष येलपुलवार, गजानन नागरे, पोकॉ नितीन रायपुरे, गोपाल आतकुलवार, नरेश डाहुले, कुंदन बावरी, रविंद्र पंधरे, अजय बागेसर, संदीप मुळे, प्रशांत नागोसे, चालक नापोशी चंद्रशेखर आसुटकर यांच्या पथकाने केली असुन पुढील तपास सुरू आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत