१३ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ग्रामसेवकाला रंगेहात अटकपोंभुर्णा:- ग्रामपचायत उमरी पोतदार येथे १५ व्या वित्त आयोगामधुन सन २०२१-२०२२ मध्ये जिल्हा परिषद चंद्रपुर अंतर्गत योगा शेड बांधकामाचे काम अंदाजे किं. ३,४९,३२१ /- रू. चे काम केलेले होते. सदर योगा रोड बांधकामाकरिता लागलेल्या मटेरिअल व साहित्याचे पुरवठा ये यांनी २,४४.५२५/- रू चे बिल ग्रामसेवक श्री देवानंद गेडाम यांनी काढून दिल्यानंतर तक्रारदार उर्वरित मजुराची रक्कम काढून देण्याकरिता ग्रामसेवक देवानंद गेडाम यांना भेटले त्यांनी योगा शेड कामावर अंदाजे कि. ३,४९,३२१/- रू. या कामावर पाच टक्के प्रमाणे १७,५००/- रू. श्री लाचेची मागणी केली. तक्रारदार यांना आरोपी देवानंद मुलींचर गेडाम, ग्रामसेवक, उमरी पोतदार यांना लाय देण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नसल्याने त्याचेविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, कार्यालय चंद्रपुर येथे तक्रार दिली.प्राप्त तक्रारीवरून आज दिनांक ०६/१०/२०२३ रोजी केलेल्या पडताळणी कार्यवाही दरम्यान आरोपी देवानंद मुलांचर गेडाम, ग्रामसेवक, उमरी पोतदार यांनी झालेल्या कामाचे पाच टक्के प्रमाण १७,५०० /- रु. लाचेची मागणी करून तडजोडीअंती १३,०००/- रूपये स्विकारण्याची तयारी दर्शविली. त्यावरून ग्रामपंचायत कार्यालय उमरी पोतदार येथे पंचासमक्ष सापळा कार्यवाही दरम्यान आरोपी देवानंद मुलीधर गेडाम, ग्रामसेवक, उमरी पोतदार यांना १३,०००/-रु. लाच रक्कम स्विकारल्याने त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले असुन पुढील तपास कार्य सुरु आहे.सदरची कार्यवाही ही श्री राहुल माकणीकर, पोलीस उपायुक्त पोलीस अधिक्षक, ला.प्र.वि. नागपुर, श्री. संजय पुरंदरे, अप्पर पोलीस अधिक्षक ला.प्र.वि.नागपूर, तसेच पोलीस उपअधिक्षक श्रीमती मंजुषा भोसले लाप्रवि चंद्रपूर यांचे मार्गदर्शनात जितेंद्र गुरनुले, पोलीस निरीक्षक, तसेच कार्यालयीन स्टॉफ ना.पो.अ. संदेश वाघमारे, पो अ राकेश जांभुळकर, अमोल सिडाम, प्रदीप ताडाम यांनी यशस्वी पार पाडली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या