Top News

बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रात अर्थसंकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातुन ३५ कोटी २९ लक्ष रू. किंमतीची विकासकामे मंजूर #chandrapur

माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या प्रयत्‍नांचे फलीत

विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री यांच्‍या पुढाकाराने सन २०२२-२३ च्‍या अर्थसंकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातुन बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रात ३५ कोटी २९ लक्ष रू. किंमतीची विकासकामे मंजूर करण्‍यात आली आहे.
अर्थसंकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातुन मंजूर बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील विकासकामांमध्‍ये प्रामुख्‍याने मुल-चामोर्शी रस्‍त्‍यावरील मोठया पुलाच्‍या बांधकामासंदर्भात पोचमार्गाच्‍या भूसंपादनासाठी १ कोटी रू., फिस्‍कुटी ते गडीसुर्ला या रस्‍त्‍याची सुधारणा करण्‍यासाठी १ कोटी ८० लक्ष, मानकापूर ते फिस्‍कुटी या रस्‍त्‍याची सुधारण करण्‍यासाठी २ कोटी ८५ लक्ष, बल्‍लारपूर तालुक्‍यातील पळसगांव-येनबोडी-किन्‍ही-इटोली-गिलबिली या रस्‍त्‍याचे सिमेंटीकरण करण्‍यासाठी ३ कोटी ३२ लक्ष, बल्‍लारपूर तालुक्‍यातील पळसगांव-येनबोडी-किन्‍ही-इटोली-गिलबिली या रस्‍त्‍याची सुधारणा करण्‍यासाठी ४ कोटी ७५ लक्ष, मुल तालुक्‍यातील पडझरी ते सोमनाथ या रस्‍त्‍याची सुधारणा करण्‍यासाठी ५ कोटी ७० लक्ष रू., बल्‍लारपूर तालुक्‍यातील मानोरा-कवडजई-कोठारी या रस्‍त्‍यावर मोठया उंच पुलाची पुर्नबांधणी करण्‍यासाठी १ कोटी १८ लक्ष, पोंभुर्णा तालुक्‍यातील जुनगांव- देवाडा बुज-नांदगांव-घोसरी-थेरगांव-उमरी-कवडजई फाटा-किन्‍ही-येनबोडी या रस्‍त्‍यावरील लहान पुलाचे बांधकाम करण्‍यासाठी १ कोटी १८ लक्ष रू., याच रस्‍त्‍यावरील मोठया पुलाच्‍या पोचमार्गासाठी भूसंपादनाकरिता ४७ लक्ष ५० हजार रू., शासकीय अभियांत्रीकी महाविद्यालय चंद्रपूर येथील अनुसुचित जाती जमातीच्‍या विद्यार्थीनींच्‍या वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी ७ कोटी ८९ लक्ष आणि जानाळा-पोंभुर्णा-गोंडपिपरी या रस्‍त्‍याच्‍या भूसंपादनासाठी २ कोटी ५० लक्ष रू. अशी एकूण ३५ कोटी २९ हजार किंमतीची विकासकामे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने अर्थसंकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातुन मंजूर करण्‍यात आली आहे.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने