महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहिर! #Chandrapur


मुंबई:- मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.
इतर 18 मंत्र्यांची खाती पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. सर्वश्री राधाकृष्ण विखे-पाटील -

महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास

2. सुधीर मुनगंटीवार-

वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय

3. चंद्रकांत पाटील-

उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य

4. डॉ. विजयकुमार गावित-

आदिवासी विकास

5. गिरीष महाजन-

ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण

6. गुलाबराव पाटील-

पाणीपुरवठा व स्वच्छता

7. दादा भुसे-

बंदरे व खनिकर्म

8. संजय राठोड-

अन्न व औषध प्रशासन

9. सुरेश खाडे-

कामगार

10. संदीपान भुमरे-

रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन


11. उदय सामंत-

उद्योग

12. प्रा.तानाजी सावंत-

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

13. रवींद्र चव्हाण -

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

14. अब्दुल सत्तार-

कृषी

15. दीपक केसरकर-

शालेय शिक्षण व मराठी भाषा


16. अतुल सावे-

सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण

17. शंभूराज देसाई-

राज्य उत्पादन शुल्क

18. मंगलप्रभात लोढा-

पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत