ताडोबा सफारी ऑनलाईन बुकींगच्या नावाखाली फसवणूक #chandrapur #tadobaandhari

चंद्रपूर:- दिनांक २७/०१/२०२४ रोजी फिर्यादी नामे मनिष प्रभाकर बावसकर, वय ५४ वर्षे, व्यवसाय- नोकरी (वित्त विभाग) रा. २७ श्रीनिकेतन कॉलणी छत्रपती संभाजीनगर यांनी पोलीस स्टेशन दुर्गापुर येथे हजर येवुन रिपोर्ट दिली की, फिर्यादी यांनी त्यांचे परिवार व नातेवाईकसह ताडोबा सफारी चंद्रपुर येथे फिरण्याकरीता आरोपी एजेन्ट केयुज कडुकर रा. चंद्रपुर मोबाईल नंबर ९५१८९३९८७९ वरून फोनद्वारे १८ लोकांचे ऑनलाईन तिकीट बुकींग केली.


त्याप्रमाणे आरोपीने सांगितल्याप्रामणे फिर्यादी त्यांनी दिनांक २५/०३/२०२३ रोजी सफारी बुकींगच्या नावाखाली २५,५००/-रु. दिनांक २७/०३/२०२३ रोजी ३०००/-रु. व दिनांक १४/०४/२०२३ रोजी १०,४००/-रु. असे एकुण ३८,९००/-रू. फोन पे द्वारे पे पाठवुन माहे जुन/२०२३ रोजी थी ताडोबा सफारी बुकींग कम्फर्म केली. परंतु अपरीहार्य कारणाने ते सफारी बुकींग करीता येवु शकले नाही. सदर रक्कम केयुज कडुकर यांचेकडे जमा होती. परत त्यांनी आरोपीस ताडोबा सफारी बुकींग करीता दिनांक १८/११/२०२३ रोजी गुगल पे द्वारे ५०००/-रु. सेन्ड करून दिनांक २७/०१/२०२४ रोजी ची ताडोबा सफारी बुकींग कम्फर्म केली.


दिनांक २७/०१/२०२४ रोजी फिर्यादी व त्याचे नातेवाईक ताडोबा सफारी करीता मोहुर्ली गेट येथे गेले त्यांनी बुकींग केलेली तिकीट दाखविली असता सदर तिकीट बोगस असल्याबाबत वनविभाग कर्मचारी यांनी फिर्यादी यांना सांगितले.


तसेच आरोपी केयुज कडुकर यांने राकेशकुमार मोतीलाल वाजपेयी वय ५८ वर्षे रा. उदयगिरी अनुशक्ती नगर मुंबई यांचे दिनांक ०६/०१/२०२४ रोजी ताडोबा सफारी करीता ०४ ऑनलाईन तिकीट बुक करून त्यांचेकडुन सुध्दा गुगल पे द्वारे २२,५००/-रू. घेवुन फिर्यादी व राकेशकुमार वाजपेयी या दोघांची मिळुन एकुण ६६,४००/-रू. ची ताडोबा सफारी बुकींगच्या नावाखाली फसवणुक केल्याने पो. स्टे. दुर्गापुर ला अपराध कमांक २६/२०२४ कलम ४२० भादवि सहकलम ६६ (ड) माहिती तंत्रज्ञान कायदा सन २००० अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.


सदर गुन्हयाचे तपासा मध्ये श्री रविंद्रसिंह संतोषसिंह परदेशी, पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर, रिना जनबंधु, अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रपूर, श्री सुधीर नंदनवार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चंद्रपूर यांचे मार्गदर्शनाखाली पोनि लता वाढीवे व पो.स्टे. चे गुन्हे अन्वेषन पथक पो. अंमलदार, सायबर सेल येथील पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचे संयुक्त पथक तयार करून आरोपी नामे केयुज दत्ता कडुकर रा. चंद्रपुर यांचा शोध घेवुन त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे.


सदरची यशस्वी कार्यवाही पो. नि. लता एस. वाडीवे सोबत पोउपनि गिरीष मोहतुरे, स. फौ. खुशाल खेडेकर, पो. हवा योगेश शार्दुल, नापोशि योगराज काळसर्प, पो. शि. प्रमोद डोंगरे, मनोहर जाधव, मंगेश शेंडे, संपत पुलीपाका यांनी केली असुन सदर गुन्हयाचा तपास स्वतः पोलीस निरीक्षक पो.स्टे. दुर्गापुर हे करीत आहे.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने